DMCA

Prohlášení

Všechny filmy a videa nejsou na našich serverech. Naše stránky pouze odkazují na stránky a servery 3tích stran. Webové stránky VideoSerialy.to jsou v souladu se zákony DMCA ale i ČR a EU.

Serialy online zdarma prohlašuje, že se žádné z videí nenachází na našich serverech a nebylo nikým z nás nikam nahráno. VideoSerialy.to pouze odkazuje na již existující videa napříč internetem, která jsou volně dostupná kdykoliv, kdekoliv a pro kohokoliv. Nemůžeme nést žádnou odpovědnost za obsah celého internetu, stejně jako ji nenese Google.com nebo Seznam.cz. V případě, že chcete některé z videí odstranit, nebo k němu vlastníte autorská práva, obraťte se na správce serveru zdroje videa. V případě, že této informaci nerozumíte, obraťte se se svým dotazem například na Českou pirátskou stranu.
Embedování videí z jiných webů nemůže být, dle rozhodnutí Evropského soudního dvora, případ C-348/13, klasifikováno jako zpřístupňování obsahu veřejnosti, dle článku 3.1 Směrnice 2001/29 / ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva.


The owner of this site wants to indicate the following: there is no copyright protected content stored on the servers of videoserialy.to.

All offered files are stored on external file hosts that are in no way associated with videoserialy.to.

If you are a rights holder of a file listed here, do not contact us, but the providers on whose servers any copyrighted material is stored. VideoSerialy offers, acting like a search engine, only links to files and not the files themself, this is the reason why the owners of this website are not responsible and according to Teleservices Act also can not be held liable.

We dissociate ourselves from the contents and have no influence on it. VideoSerialy is merely a facilitator of external content, for legally protected content the providers hosting this content (filehosters) are responsible.

We ourselves have no way to delete these files and do not post any links to external content here – this is done by volunteers who are not in contact with the VideoSerialy administration. To remove copyright protected content and to enforce your copyrights, please directly contact the companies storing these files on their servers. The operators of this website have no knowledge of copyright infringement caused by the links published by third parties, as the checking of external content is in no way reasonable, due to numerous new entries per day and no concrete suspicion.